Testilaite

Dalianin testiasema
Kovuuskoe
Melu- ja tärinäkoe
Painemittari
PT-testi 
Shenyangin koeasema
Shijiazhuang-testiasema
Spektrometri
Lämpökäsittelytesti
Ultraäänivirheiden havaitseminen
XRF-spektrometri
3D-skanneri